consultoria pgi facilities

PGI Energy & Facilities

PGI Facilities - Optimització dels costos d’explotació

Actualment cada dia és més complex gestionar els actius immobiliàris i industrials. L’àrea de facilities complements el servei intergral d’enginyeria, oferint l’assessorament tècnic i la gestió del manteniment de les instal·lacions durant tota la vida útil de l’edificació.

El propietari, explotador o usuari final transforma el cost de manteniment en una Inversión útil i amortitzable en el mínim temps possible. L’explotador de la instal·lació pot centrar-se en el seu core business i deixar que les seves instal·lacions estiguin gestionades per un equip d’experts.

Els usuaris dels edificis necessiten saber l’estat d’un actiu immobiliari: l’àrea de facilities ofereix al client un ampli catàleg de serveis per auditar i verificar l’estat de les instal·lacions que estan en funcionament.

PGI treballa per empreses de sectors tan diversos com l’hoteler, sanitari, industrial, oficines, cultural i residencial (propietats verticals, condominis, complexes residencials…).