serveis installacions

Partint de criteris tals com l’ús i les mesures de l’immoble, funcionalitat, eficiència energètica requerida, costos d’execució, retorn de la inversió i compliment de la normativa; l’Àrea d’Enginyeria de Instal·lacions de PGI dissenya les instal·lacions electromecàniques (MEP) – electricitat, ventilació, aigua i sanejament, telecomunicacions, climatització… més adequades per qualsevol edifici o àrea exterior.

Prescriptors (arquitectes, Project i Constructions managers i enginyeries d’obra civil), Promotors, Empreses Constructores i Explotadors són els clients finals dels serveis d’enginyeria de instal·lacions de PGI:

  • Avantprojectes i Estudis previs a les instal·lacions
  • Projectes bàsics de instal·lacions
  • Projectes executius de instal·lacions
  • Licitació de les obres de instal·lacions
  • Direcció d’obra facultativa de les instal·lacions
  • Direcció d’obra executiva de les instal·lacions
  • Projecte de legalització de instal·lacions, ambiental i contra incendis de l’activitat ja sigui davant de l’Ajuntament o la CC.AA. competent.