serveis acustica

El Departament d’Acústica de PGI situa en el centre de tot projecte a l’usuari i dóna solucions per aconseguir una alta comoditat acústica en qualsevol edifici. Sempre s’aconsegueixen complir les normatives, però també s’analitzen aspectes que aquestes no contemplen, per aconseguir que els usuaris mantinguin un gran nivell de confort dins de l’edifici.

Es treballa conjuntament amb els altres departaments de PGI, s’analitzen les necessitats i els aspectes acústics més rellevants per la funcionalitat de l’edifici.

D’aquesta manera, arquitectes, propietaris d’edificis, Administracions Públiques i empreses instal·ladores es beneficien del catàleg de serveis del Departament d’Acústica de PGI que se centra en quatre grans àrees:

  • Acústica arquitectònica: projectes d’aïllament i acondicionament per aconseguir el confort acústic desitjat en qualsevol edifici. Des de la justificació DB-HR fins el disseny d’edificis, passant per la construcció de teatres i auditoris. 
  • Control del soroll i les vibracions en les instal·lacions, d’acord amb la normativa autonòmica i municipal.
  • Estudi de Patologies acústiques en edificis existents i en parts singulars d’aquests. 
  • Creativitat acústica i solucions a mida per millorar tot tipus de projectes o guanyar concursos.