serveis bim

 • Càlcul de la demanda energètica: 
  • Càlcul de la potència màxima precisada per cada espai (càlcul estàtic). 
  • Càlcul de la potència màxima precisada per l'edifici (càlcul dinàmic).
  • Assessorament sobre protecció passiva per minimitzar la demanda
 • Creació de famílies BIM per fabricants:
  • Representació volumètrica dels components en arxiu Revit.
  • Aportar valor afegit al fabricant. 
  • Tenir carregada informació tècnica en un mateix arxiu. 
 • Modelatge de projectes de 2D a 3D:
  • Creació d'una maqueta virtual de les instal·lacions.
  • Coordinació d'instal·lacions.
  • Generació de documentació gràfica suficient per representar la coordinació.